linkedin twitter blogger

Ffôn : 02920 829 118

Y Cefndir

Mae Owen John yn gyfreithiwr yn nghwmni Darwin Gray yng Nghaerdydd. Un diwrnod, roedd Owen yn siarad gyda ffrind oedd yn y broses o brynu tŷ. Gofynnodd y ffrind i Owen argymell cyfreithiwr lleol oedd yn siarad Cymraeg ac yn arbenigo mewn cyfraith tai. Doedd Owen yn methu meddwl am neb, ac felly aeth ati i chwilio’r wê. Wrth wneud, fe synnodd Owen nad oedd unman ar y wê oedd yn galluogi i rywun chwilio am gyfreithiwr Cymraeg fesul maes arbenigedd a fesul ardal ddaearyddol.


Y Syniad

Aeth Owen, trwy gwmni Darwin Gray, ati i gasglu enwau a manylion llu o gyfreithwyr ledled Cymru oedd yn medru cynnig gwasanaeth yn Gymraeg, gan greu ‘rhwydwaith’ enfawr o gyfreithwyr wedi’w drefnu fesul maes arbenigedd a fesul ardal ddaearyddol. Bellach, mae’r rhwydwaith yn cynnwys cyfreithwyr o bob cwr o Gymru, sydd yn medru cynnig pob math o wasanaeth cyfreithiol yn Gymraeg; o gyfraith tai yng Nghaerdydd i gyfraith amaeth yng Nghaerfyrddin, ac o gyfraith trosedd yn Wrecsam i gyfraith teulu ym Mangor.

Eisiau ymuno â ni?

Os ydych yn gyfreithiwr sydd yn medru cynnig gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn awyddus i ymuno â rhwydwaith Cyfreithwyr.com, mae croeso i chi gysylltu â ni ar owen@cyfreithwyr.com neu 02920 829 118 am fwy o fanylion.